C & O Canal
Guard 4
5/3/14
Guard Lock looking upstream

C & O Canal
Guard 4
5/3/14
Guard Lock looking downstream

C & O Canal
Guard 4
5/3/14
Feeder looking upstream

C & O Canal
Guard 4
5/3/14
Guard Lock looking upstream from berm

C & O Canal
Guard 4
5/3/14
Feeder looking downstream from dam.

C & O Canal
Display panel at Guard 4
5/3/14

C & O Canal
Display panel at Guard 4
5/3/14